บริการตรวจรับบ้าน-คอนโด


 

ด้วยประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง ตกแต่งภายใน งานระบบและงานสุขาภิบาลกว่า สิบปี ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้ามากมาย เพื่อเป็นการป้องกันปัญหางานโครงสร้าง งานระบบไฟฟ้า ระบบประปา

รวมถึงระบบสุขาภิบาลก่อนที่จะเซ็นรับมอบจากโครงการ จำเป็นต้องมีผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในแต่ละด้านตรวจสอบตลอดจนให้คำปรึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วน

วันนี้ WellThaiHome พร้อมให้บริการตรวจบ้าน-คอนโด ด้วยทีมงานมืออาชีพ บริการด้านการตรวจรับต่างๆ ของเราได้แก่

1.ตรวจรับบ้าน-คอนโด ก่อนโอนฯ ทุกประเภท: สำหรับผู้ซื้อจากโครงการต่างๆ (มือหนึ่ง)

2.ตรวจบ้าน-คอนโด มือสอง ก่อนรับมอบ: สำหรับผู้ที่จะตรวจสภาพบ้าน-คอนโด มือสองก่อนซื้อ

 

อัตราค่าบริการ

1.คอนโดมิเนียม (Condominium)

ขนาด(ตารางเมตร)

ค่าตรวจครั้งที่ 1

ค่าตรวจครั้งถัดไป

21-30

2,000

1,000

30-50

2,500

1,000

50-70

3,000

1,500

70-100

4,000

2,000

 

2.บ้านเดี่ยว-ทาวน์เฮาส์ (House) 

ขนาด(ตารางเมตร)

ค่าตรวจครั้งที่ 1

ค่าตรวจครั้งถัดไป

ไม่เกิน 120

3,500

1,500

120-150

4,000

2,000

150-200

4,500

2,000

200 ขึ้นไป

5,000

2,500

 

 หมายเหตุ : กรณีที่เดินทางไปตรวจในต่างจังหวัด(นอกพื้นที่กทม.+ปริมณฑล) จะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มเติม 

 

 

ขั้นตอนในการตรวจบ้าน-คอนโด 

ก่อนการตรวจ

1.ลูกค้าติดต่อทีมงาน WellThaiHome เพื่อนัดหมาย วัน-เวลา 

2.ลูกค้าส่งรายละเอียดบ้าน-คอนโดผ่านช่อง Email: wellwide@hotmail.com  082-623-5194,  LINE @kxm6561u ,   Well wide real estate

3.รอรับ Email ตอบกลับของที่มงาน WellThaiHome เพื่อยืนยัน วัน-เวลารับบริการตรวจ 

 

วันตรวจ

1.ลูกค้าต้องติดต่อประสานงานกับทางโครงการเรื่องความพร้อมของบ้าน-คอนโด เพื่อรับการตรวจ

2.ลูกค้าเป็นผู้ประสานงานกับทางโครงการให้ WellThaiHome เข้าไปตรวจสอบได้โดยสะดวก

3.ระหว่างการตรวจ ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลและปรึกษาทีมงาน WellThaiHome ได้ตลอด

 

หลังการตรวจ

1. WellThaiHome ส่งรายงานการตรวจให้ลูกค้าและทางโครงการภายใน 3-5 วันหลังวันตรวจ